Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 59/2016 και τίτλο Ανέγερση ισόγειας κατοικίας
Ημ/νια: 07/10/2016 13:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΩΙΩΚ8-ΓΚΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη