Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 58/2016 και τίτλο :προσθήκη στέγης
Ημ/νια: 06/10/2016 11:48:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΡ1ΩΚ8-ΙΒΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη