Θέμα: Εκδοση της οικοδομικής άδειας με αρ 57/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής με ισόγεια αποθήκη γενικής χρήσης και όροφο κατοικία με στέγη
Ημ/νια: 22/09/2016 12:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖ7ΩΚ8-Θ0Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη