Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 63/2016 και τίτλο : Ανέγερση τριώροφης οικοδομής με στέγη
Ημ/νια: 20/09/2016 11:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΦΘΩΚ8-ΘΗΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη