Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 64/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση ισόγειας κατοικίας και προσθήκη κατ΄επέκταση κατοικίας με στέγη και Η/Χ ώρων
Ημ/νια: 20/09/2016 11:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 799ΨΩΚ8-Β45

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη