Θέμα: Εκδοση της οικοδομικής άδειας με αρ 56/2016 και τίτλο : Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης από καπναποθήκη σε κτίριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 19/09/2016 10:05:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΒΧΩΚ8-ΖΛΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη