Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της άδειας δόμησης με αρ 39/2013
Ημ/νια: 15/09/2016 15:00:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΝΡΩΚ8-ΚΔΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη