Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 55/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Ημ/νια: 14/09/2016 11:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Ι2ΩΚ8-ΡΕΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη