Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 54/2016 και τίτλο : Τροποποίηση της υπ αρ ΝΑ 371/07 οικ άδειας ως προς την επιμήκυνση λάκκου επιθεώρησης
Ημ/νια: 13/09/2016 14:56:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΒΖΩΚ8-2ΦΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη