Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 61/2016 και τίτλο :Νομιμοποίηση ως προς την θέση στο οικόπεδο της υφιστάμενης κατοικίας και προσθήκη καθ΄ύψος ορόρφου κατοικίας σε ισόγεια κατοικία
Ημ/νια: 19/08/2016 11:35:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΑ4ΩΚ8-5Ι0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη