Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 52/2016 και τίτλο :Νομιμοποίηση ως προς την θέση στο οικόπεδο της υφιστάμενης κατοικίας και προσθήκη καθ΄ύψος ορόρφου κατοικίας σε ισόγεια κατοικία
Ημ/νια: 19/08/2016 11:37:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ξ9ΩΩΚ8-0Υ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη