Θέμα: Αναθεώρηση της 39/13 άδειας δόμησης και 25/13 έγκρισης δόμησης ως προς την αλλαγή του επιβλέποντα μηχανικού για τις Η/Μ επιβλέψεις
Ημ/νια: 18/08/2016 13:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΦΧΩΚ8-ΨΜΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη