Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 60/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση - Αποπεράτωση αυθαίρετης κατοικίας
Ημ/νια: 16/08/2016 09:44:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΔΑΩΚ8-094

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη