Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της έγκρισης δόμησης 38/2016
Ημ/νια: 12/08/2016 11:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΘ5ΩΚ8-9ΜΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη