Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 48/2016 και τίτλο : 1.Νομιμοποίηση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και στέγη με αρ αδ 17/2008 με το αρθ 4 του ΝΟΚ 4067/2012 ως προς :α. αλλαγή της θέσης του κτίσματος β. αλλαγές στους εξώστες, μπαζωμένη εξωτερική σκάλα γ. ξεμπάζωμα του υπόλοιπου τμήματος του υπογείου 2. Προσθήκη καθ΄ύψος ενός ορόφου με στέγη
Ημ/νια: 05/08/2016 12:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 77ΧΟΩΚ8-1ΚΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη