Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 49/2016 και τίτλ : Προσθήκη στέγης σε υπερυψωμένη ισόγεια κατοικία, επισκευή επιχρισμάτων , καθαίρεση τμήματος εξώστη και διαμόρφωση κλίσεως δώματος
Ημ/νια: 05/08/2016 12:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΞΠΩΚ8-168

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη