Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της έγκρισης δόμησης 45/2016
Ημ/νια: 03/08/2016 14:37:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΕΜΩΚ8-ΩΩΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση