Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 47/2016 και τίτλο : Προσθήκη κατ΄επέκτση κατοικίας, νομιμοποίηση θέσης υφισταμένων και νομιμοποίησηισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης με την προσθήκη κατ΄επέκταση ανεξάρτητης ισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης
Ημ/νια: 28/07/2016 13:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω83ΜΩΚ8-ΙΕΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη