Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 58/2016 και τίτλο : Ανέγερση τριώροφη ςοικοδομής με στέγη
Ημ/νια: 28/07/2016 12:50:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΦΤΩΚ8-ΜΙΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη