Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό ΝΑ30/92 οικοδομικής άδειας επ'ονόματι Αλή Κεχαγιά Νεβριέ στα Σήμαντρα Ξάνθης.
Ημ/νια: 27/07/2016 13:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΟΘΩΚ8-ΩΟΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη