Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 57/2016 και τίτλο : Κατεδάφισηδύο παλαιών κατοικιών
Ημ/νια: 25/07/2016 12:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠ6ΩΩΚ8-93Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη