Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 46/2016 και τίτλο ; Κατεδάφιση δύο παλαιών κατοικιών
Ημ/νια: 25/07/2016 12:09:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΩΚΧΩΚ8-ΤΓΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη