Θέμα: Eκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 56/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση τμήματος κατοικίας και δύο Η/Χ
Ημ/νια: 21/07/2016 12:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Κ0ΩΩΚ8-ΩΚΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη