Θέμα: Εκδοση της ανημέρωσης της οικοδομικής άδειας ΔΞ 52/2002
Ημ/νια: 20/07/2016 11:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 727ΤΩΚ8-ΒΤΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη