Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 42/2016 και τίτλο : Ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με στέγη και υπόγειο
Ημ/νια: 19/07/2016 13:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Θ23ΩΚ8-ΗΨΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη