Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 53/2016 και τίτλο : Ανακατασκευή στέγης και αναμόρφωση όψεων διατηρητέου κατηγορίας Γ
Ημ/νια: 13/07/2016 11:00:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘ89ΩΚ8-9Η3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη