Θέμα: Β' ενημέρωση της 57/13 άδειας δόμησης και 53/13 έγκρισης δόμησης σύμφωνα με το 7803/13.06.2016 Πόρισμα του Ελεγκτή δόμησης ως προς: - την αλλαγή των διαστάσεων και της θέσης των τριών ανοιγμάτων - του μήκους του μπαζωμένου εξώστη στην νότια όψη - την κατάργηση του προστεγάσματος στην νότια όψη
Ημ/νια: 12/07/2016 11:02:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 66ΧΖΩΚ8-ΛΒ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη