Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 52/2016 και τίτλο ;Προσθήκη στέγη ςσε υφιστάμενο δώμα διώροφης οικοδομής
Ημ/νια: 11/07/2016 14:35:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΔΜΩΚ8-1ΤΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη