Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 41/2016 και τίτλο : Ανέγερση μονώροφη ςξύλινης κατοικίας με ξύλινη στέγη, ξύλινο υπόστεγο οικιακής χρήσης, περίφραξη και βόθρο
Ημ/νια: 11/07/2016 14:41:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ω04ΩΚ8-ΒΚΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη