Θέμα: Εκδοση της ενημέρωσης της οικοδομικής άδειας ΔΞ 56/2002
Ημ/νια: 11/07/2016 14:46:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΞΞΩΚ8-ΑΑ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη