Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 49/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση ισόγειας πλακοσκεπούς αποθήκης κατόπιν υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4178/13, Προσθήκη στέγης, Ανέγερση υποστέγου, Κατασκευή περίφραξης στην πρόσοψη του οικοπέδου
Ημ/νια: 05/07/2016 10:20:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ1ΧΩΚ8-5ΗΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη