Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 48/2016 και τίτλο : Προσθήκη στέγης σε υπερύψωμένη ισόγεια κατοικία επισκευή επιχρισμάτων, καθαίρεση τμήματος εξώστη, διαμόρφωση κλίσεως δώματος
Ημ/νια: 01/07/2016 12:02:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΞΓΩΚ8-ΔΩΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη