Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 37/2016 και τίτλο : Κατασκευή δύο βιοτεχνικών υποστέγων
Ημ/νια: 01/07/2016 12:09:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω454ΩΚ8-Ψ3Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη