Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 38/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση υφιστάμενης περίφραξης στο βορειανατολιλκό τμήμα του οικοπέδου Α- Β και ανέγερση διώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με υπόγειο αποθήκη οικιακής χρήσης
Ημ/νια: 01/07/2016 12:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 76Υ1ΩΚ8-Ζ1Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη