Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 39/2016 και τίτλο Ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών με υπόγειο:
Ημ/νια: 01/07/2016 12:14:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠΠΠΩΚ8-Γ46

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη