Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 47/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με Η/Χ και στέγη
Ημ/νια: 28/06/2016 13:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΥΑΩΚ8-ΝΜΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη