Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 46/2016 και τίτλο ; Νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσησς από αποθήκη σε κατοικία, νομιμοποίηση τμήματος κατοικίας
Ημ/νια: 24/06/2016 10:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΥ2ΩΚ8-ΓΚ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη