Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 36/2016 και τίτλο :1. Νομιμοποίηση : α. ισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης Α1 , β. της θέσης της υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας Κ1, γ. της υπέρβασης δόμησης της υφιστάμενης κατοικίας Κ1 2. Ανέγερση ισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης Α4 3. Υπερύψωση και αντικατάσταση στέγης ατης αποθήκης Α1 4. Προσθήκη καθ΄ύψος ορόρφου κατοικίας στην υφιστάμενη ισόγεια κατοικία Κ1
Ημ/νια: 24/06/2016 10:21:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΛ2ΩΚ8-ΜΛΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη