Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 35/2016 και τίτλο : Προσθήκη κατ΄επέκταση δυόροφου κτιρίου
Ημ/νια: 23/06/2016 10:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΘΒΩΚ8-ΒΤΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη