Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 43/2016 και τίτλο : Προσθήκη κατ΄επέκταση κατοικίας, Νομιμοποίηση θέσης υφιστάμενων και νομιμοποίηση ισόγειας αποθήκησ οικιακής χρήσης με την προσθήκη κατ΄επέκταση ανεξάρτητης ισόγειας αποθήκης οικιακής χρήσης
Ημ/νια: 22/06/2016 11:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60Τ9ΩΚ8-ΤΗΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη