Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 44/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση περίφραξης και περιτοίχισης
Ημ/νια: 22/06/2016 11:45:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΙΗΩΚ8-ΦΝΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη