Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 34/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση περίφραξης και περιτοίχισης
Ημ/νια: 22/06/2016 11:47:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΜΨΩΚ8-ΖΟΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Δόμησης


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη