Θέμα: Εκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 42/2016 και τίτλο : Ανέγερση μονόροφης ξύλινης κατοικίας με ξύλινη στέγη, ξύλινο υπόστεγο οικιακής χρήσης , περίφραξη και βόθρο
Ημ/νια: 17/06/2016 11:04:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΑΝΩΚ8-3ΡΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη