Θέμα: Ακύρωση της 55/2013 Άδειας Δόμησης και της αναθεώρησης της ΝΑ 50/2011 οικοδομικής άδειας
Ημ/νια: 17/06/2016 11:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΔΝΩΚ8-Ι7Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη