Θέμα: Eκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 40/2016 και τίτλο : Κατεδάφιση 3 μεταλλικών κτισμάτων
Ημ/νια: 17/06/2016 10:46:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Γ71ΩΚ8-8ΛΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη