Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 32/2016 και τίτλο : Νομιμοποίηση με το άρθρο 4 του ΝΟΚ και του άρθρου 23 του Ν4178/2013, δύο ισόγειων κατοικιών με στέγη, δύο ημιυπαίθριων χώρων, δύο αποθηκών και δύο υποστέγων
Ημ/νια: 17/06/2016 11:01:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7244ΩΚ8-ΩΓ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη