Θέμα: Ενημέρωση του στελέχους της παρούσας οικοδομικής άδειας 119/2011 ως προς την αλλαγή του μέσου θέρμανσης από πετρέλαιο σε υγραέριο
Ημ/νια: 16/06/2016 10:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΧΠΩΚ8-Ε9Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη