Θέμα: Eκδοση της έγκρισης δόμησης με αρ 39/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κατοικίας
Ημ/νια: 16/06/2016 09:53:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ91ΩΚ8-ΨΙ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη