Θέμα: Εκδοση της άδειας δόμησης με αρ 30/2016 και τίτλο : Ανέγερση ισόγειας κατοικίας
Ημ/νια: 16/06/2016 09:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΡ1ΩΚ8-ΓΥΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη