Θέμα: Ενημέρωση της 52/2014 άδειας δόμησης
Ημ/νια: 14/06/2016 16:25:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΕΩΚ8-83Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης ΔόμησηςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη